HİZMETLERİMİZ

Hizmetlerimiz

E-Süreçler

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter alt yapısı ve entegrasyonları, e-mutabakat paket entegrasyonu, e-Fatura ve e-Arşiv web sitesi entegrasyonu, Yeni nesil yazarkasa süreçlerinin kurulması,

Devamını Oku...

ERP Kurulum Destek

Yeni kurulacak olan ERP içi muhasebe sisteminin kurulmasına destek, ERP Muhasebe hesap planının masraf merkezi bazlı kurulması, ERP Muhasebe ve finans süreçlerinin test edilmesi,

Devamını Oku...

E-Ticaret Mali Süreçler

E-ticaret muhasebe ve finans süreçlerinin kurulması, E-ticaret ödeme alt yapılarının kurulması ve test edilmesi, E-ticaret kargo entegrasyonunun test edilmesi, E-ticaret mal kabul,depo işleyişi ve ürün çıkış aşamalarının kurulması,

Devamını Oku...

SGK Teşvik

SGK Prim teşviki başvuruları Bölgesel ve sektörel teşvik belgesi başvuruları

Devamını Oku...

Şirket İşlemleri

Anonim Şirket Genel Kurul yapılması, Şirket tür değişiklileri , birleşme ve devir işlemlerinin yapılması, Emisyon primli sermaye arttırım işlemlerinin yapılması, Şirket ticaret odası ve vergi dairesi işlemlerinin yapılması, Şube ticaret odası ve vergi dairesi işlemleri

Devamını Oku...

İç Kontrol Sistemi

Stok takibi ve depo yönetim sisteminin kurulması, yenilenmesi, Ürün reçeteleri ve üretim bandının kurulması, yenilenmesi, Sipariş onay süreçlerinin kurulması hizmeti, Muhasebe işleyişinin yeniden yapılandırılması, kurulması ve rapor verilebilir hale getirilmesi, Tedarikçi ödemeleri için TÖS vb. sistemlerinin kurulması, İş süreçlerinin doğru ve hedefe yönelik olması için üst yönetimle çalışılması,

Devamını Oku...

UFRS / TFRS Raporlaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), dünyada birçok ülkede kabul görmüş, ülkemizde TMS/TFRS olarak uyarlanmaya çalışılan ve kabul görmüş finansal raporlama sistemidir. Küreselleşen dünya ekonomisinde şirketlerin küresel derecede karşılaştırılabilir, şeffaf ve anlaşılır olmasını hedefler.

Devamını Oku...

Due Diligence

Finansal İnceleme Çalışması - Finansal inceleme çalışmasında amaç, satın alınacak şirketin bilgilerini detaylı bir şekilde inceleyerek önemli hususları tespit etmek, söz konusu şirket ile ilgili olan finansal, ticari, operasyonel ve stratejik varsayımları net olarak anlayıp geçerliliğini doğrulamaktır.

Devamını Oku...